Oostermoer 2022

Voor mij als Stadjer (Groninger dus) was het Oostermoer Feest een fascinerende belevenis. Een hele week lang was Eext omgetoverd in schouwspel waarbij de straten versierd waren en vonden er dagelijks evenementen plaats in het teken van de Oostermoer, waarbij het agrarisch aspect niet geheel onbelicht is gebleven. Prachtig is de saamhorigheid op straatniveau in de voorbereiding en tijdens het feest. Dergelijke saamhorigheid vind je niet veel in de stad…

Oostermoer Oldtimer show van trekkers

Oostermoer

Drenthe is ooit onderverdeeld in ‘dingspelen’. Een ‘dingspel’ was een rechtsgebied. In zo’n gebied vond tot 1580 drie maal per jaar een rechtszitting (‘ding’) plaats. De 6 sterren in de Drentse vlag refereren nog naar deze zes dingspelen. Oostermoer is het zesde dingspel en is het noordoostelijk deel van de provincie en omvat de dorpen Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte en Borger.

Het Oostermoerfeest of Oostermoer is destijds in het leven geroepen voor het organiseren en bevorderen van tentoonstellingen in het belang van de landbouw. Hoewel het inmiddels is uitgegroeid is tot een feest voor de hele bevolking, zien we nog steeds agrarische evenementen als paardenkeuringen, trekkertrek en oldtimer trekker tochten. Het feest wordt bij toerbeurt georganiseerd in de dorpen. Eext is eens in de 10 jaar aan de beurt. Dit alles onder toezicht van de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer.

Hoogtepunten van het feest zijn de versiering van de straten en de optocht van praalwagens. Elke straat kiest hierbij z’n eigen thema. Niet gehinderd door al te veel voorkennis omtrent het feest verklapte ik in de aanloop het thema van onze straat bij de toneelvereniging, wat tot grote hilariteit leidde: thema’s behoren uiterst geheim gehouden te worden!

De voorbereidingen beginnen al maanden van te voren. De ene straat is nog serieuzer in de uitvoer van de straatversiering en praalwagens dan de andere. Corona heeft de afgelopen jaren aardig de boel verstoord. Op het laatste moment is voor 2022 besloten het feest toch door te laten gaan. Onze straat heeft zich daarom beperkt tot het versieren van de straat.

Het maken van de straatversiering bij de boer in de schuur

Gedurende de Oostermoer week zijn alle straten versierd in de gekozen thema’s. Belangrijk onderdeel is de verlichting. Er is een route uitgezet die men met fiets of auto kan rijden, om alles te zien. Dit leidt met name in de avonduren tot veel bezoekers.

Thema van onze straat
Thema: fietsen in Drenthe
Thema: Rock’n’roll Highway
Thema: ‘Bevrijding 75 jaar’

Naast de versiering hebben de straten tevens een straat café/tent als centraal middelpunt van de straat. Bewoners pakken hier een biertje of organiseren een BBQ en houden toezicht op hun straat.

Straat café in het thema ‘Scotland’
BBQ

De hele week zijn er evenementen, als optredens, pub quiz, wandeltochten, runs, … Niet in de laatste plaats is er de optocht van wagens, uiteraard achter een trekker. Fijn is te zien dat de jeugd volop deelneemt, met name op de wagens.

Optocht van de praalwagens. De jeugd is volop aanwezig
Op de ‘Rock’n’roll Highway’
Oostermoer 10 km Run
Oldtimer dieselmotor

Aan alles komt een eind. En dat is volgens één van de tegeltjeswijsheden van het thema ‘Volendam’ maar goed ook: ‘Oostermoer en vis blijven drie dagen fris‘. Op maandag na de week is Eext weer Eext en herinneren voor de oplettende kijker slechts enkele zaken nog aan een geslaagde Oostermoer.

‘Fietsen in Drenthe’ gereed voor de vuilstort